Công ty CP ĐT & PT điện Sesan 3a

ĐC: 96 Phạm Văn Đồng TP Pleku. Tỉnh Gia Lai

ĐT: 0592.226670